Missie

Missie

Stichting Topsport Leiden (STL) is een organisatie die topsporters en  topsportclubs uit Leiden ondersteunt om hun topsport-ambities waar te maken, door facilitair, organisatorisch, promotioneel, met kennis en daar waar mogelijk financieel bij te staan. Daarbij legt STL verbindingen tussen verenigingen, bonden, onderwijsinstellingen en deskundigen of andere partijen die van nut kunnen zijn in de ontwikkeling van topsport. De directe of indirecte werving van structureel sponsorschap is eveneens een belangrijke pijler.