Disclaimer

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij de juistheid, de volledigheid, noch de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. De Stichting Topsport Leiden en de uitgever kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Wij kunnen tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit ons te melden.