Club

Die Leythe

De Leidse roeivereniging Die Leythe vierde in 2013 haar eeuwfeest.

Geschiedenis

In 1913 nam een aantal Leidse burgers, verenigd in de "Voorloopige Commissie tot Oprichting der Leidsche Roei- & Zeilvereeniging", het initiatief tot oprichting van een burger-roeivereniging. Die bestond uit de heren Abr. Goekoop, handelaar in koffie en thee aan de Hooigracht, P.A. van der Heide, mede-eigenaar van een grote winkel voor huishoudelijke artikelen en tuingereedschappen in de Nieuwstraat, E. Wichers Rollandet, bankier, en de KNO-arts dr C.J.A. van Iterson. Die laatste had in Utrecht en Leiden geroeid bij de studentenverenigingen Triton en Njord.

Op 13 februari 1914 kwam zodoende een aantal Leidenaren bijeen in een van de zalen van restaurant ‘In den Vergulden Turk’ aan de Breestraat. Het Bestuur zou ook in de jaren daarna regelmatig daar voor ledenvergaderingen en feesten een zaaltje huren. De bijeenkomst was een succes: besloten werd een roeivereniging op te richten en er werd voldoende geld ingezameld door de uitgifte van aandelen. Aanvankelijk wilde de Commissie de nieuwe vereniging "De Jonge Damsté" noemen, maar gelukkig voor ons vond de classicus prof. P.H.Damsté (Erelid en Erepraeses van "Njord") dat niet zo'n goed idee.

Op 17 maart 1914 werd alles definitief geregeld. De vereniging had sindsdien Statuten en H.R. en ook leden, want de presentielijst vermeldde gestrengelijk: "Teekening verplicht tot het Lidmaatschap". Dat leverde al meteen 27 leden op. Voor het schuitenhuis had de Commissie een terrein gekozen achter de huizenrij aan de Morschweg, waar tot 1907 de Zweminrichting "Rijnzicht" gevestigd was geweest. Dat kon op vrijdag 5 juni, "des namiddags te half vier" plechtig in gebruik worden genomen.

Bekendste toproeier van de club was Ronald Florijn.

Contactgegevens

Actueel

Geen geplande evenementen gevonden.